ภาษาถิ่นญี่ปุ่น:สำเนียงคิวชู

คิวชูก็มีภาษาถิ่นเหมือนกับพื้นที่อื่นๆ แต่ละจังหวัดของคิวชูก็มีภาษาถิ่นของตัวเอง แต่จะเรียกภาษาที่ใช้พูดในคิวชูรวมๆว่า สำเนียงคิวชู แม้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ถือว่ามีระบบที่เหมือนกันมากเทียบกับภาษาถิ่นของญี่ปุ่นอื่นๆ สำเนียงคิวชูมีเสียงสูงต่ำ สำเนียงและคำศัพท์ที่มีเอกลักษณ์ มีการเปลี่ยนแปลงคำคุณศัพท์และคำกริยาด้วย แต่ปัจจุบันว่ากันว่าสำเนียงคิวชูค่อยๆหายไปตามกาลเวลา ซึ่งเป็นผลมาจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์หรือวิทยุ ยิ่งมีโอกาสได้ฟังภาษากลางจากสื่อมากเท่าไหร่ ภาษาถิ่นก็จะค่อยๆหายไปมากเท่านั้น พร้อมทั้งการพัฒนาของหน่วยงานคมนาคม ซึ่งทำให้ผู้คนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างอิสระ ทำให้การติดต่อกับพื้นที่อื่นเพิ่มมากขึ้น สมัยก่อนจะพูดภาษาถิ่นเพียงภาษาเดียว แต่ปัจจุบันมีผู้คนจากหลายพื้นที่มาอาศัยอยู่ด้วยกัน ทำให้มีการรับอิทธิพลมาจากภาษาอื่นๆและเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาถิ่นทีละน้อย การไม่เข้าใจสิ่งที่คู่สนทนาพูดเลยนั้น แทบจะไม่มีแล้ว แต่สำเนียงคิวชูของผู้มีอายุก็ยังเป็นสิ่งที่ตอนนี้อาจไม่สามารถเข้าใจได้อยู่ดี ดังนั้นเวลาสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์จึงมักมีคำบรรยายอยู่ด้วย เป็นที่สังเกตุว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวจำนวนมากจะใช้ทั้งภาษากลางและภาษาถิ่นด้วยกัน เวลาพูดกับเพื่อนหรือครอบครัวจะใช้ภาษาถิ่น ส่วนเวลาทำงานหรือไปพื้นที่อื่นๆจะใช้ภาษากลาง แล้วสำหรับผู้เรียนเรียนภาษาญี่ปุ่น พื้นที่คิวชูนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมในฝันสำหรับเรียนภาษาเลยหรือไม่ ที่จริงแล้วแต่ละพื้นที่ในคิวชูมีโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่มากมาย มีคนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่ คาบเรียนภาษาญี่ปุ่นจะใช้ภาษากลาง หนังสือเรียนก็เป็นภาษากลาง จะไม่มีการใช้ภาษาถิ่น ดังนั้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นตามภูมิภาคอื่นๆ จึงไม่มีอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เก่งภาษาญี่ปุ่น แต่อาจจะรู้สึกได้ว่าคนญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดในภูมิภาคต่างๆ ใช้วิธีพูดที่แตกต่างจากในหนังสือเรียน ดังนั้นจึงต้องทำตัวให้ชินกับความแตกต่างนั้น ซึ่งจำเป็นต้องพูดและฟังจริงๆ การสัมผัสภาษาญี่ปุ่นแล้วเรียนรู้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการพัฒนา บางครั้งเพื่อนร่วมชั้นในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ๋อาจมีทักษะภาษาญี่ปุ่นแค่ระดับเริ่มต้นเท่านั้น ดังนั้นการพูดคุยสัมผัสกับคนนอกโรงเรียนจึงถือเป็นกุญแจสำคัญการพัฒนา หากมีโอกาสได้สัมผัสกับคนญี่ปุ่นในท้องที่นั้นๆ ก็จะได้ฝึกฝนการสนทนา และหากสามารถทำได้ การทำงานพิเศษก็เป็นการช่วยให้เก่งภาษาญี่ปุ่นได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย